صادرات کفش برزیل همچنان در حال کاهش است

 

بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به اتحادیه Abicalcados  برزیل در ماه سپتامبر ۹٫۸۶ میلیون جفت کفش صادر کرد، که نشانگر کاهش ۱۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۷ است .

ارزش صادرات نیز با کاهشی ۲۶٫۲ درصدی به شدت کاهش یافت و به ۷۱٫۶۴ میلیون دلار رسید.

مدیر اجرایی Abicalcados، Heitor Klein گفت کاهش بهای ارز اقتصادهای نوظهور، عنوان یک مقصد مهم صادراتی برای کفش برزیل، نقش مهمی را در یک سپتامبر دشوار بازی کرده است. وی به مثال آرژانتین اشاره کرد و توضیح داد که ارزش پزو، واحد پول این کشور، در سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافته است.

در طول ۹ ماه اول سال، برزیل ۷۸٫۸۷ میلیون جفت کفش به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرد که به ترتیب ۱۰٫۷ درصد و ۱۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.