ایجاد شهرک های تخصصی کفش

  • مدیرکل صنایع نساجی از ساماندهی واحد‌های تولید کفش برای کاهش قیمت خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ چهارمین جلسه کارگروه ملی صنعت کفش با حضور مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی و حضور نمایندگان تشکل‌های ذیربط با هدف ساماندهی واحد‌های تولیدی صنفی و صنعتی و نیز بررسی مسائل و مشکلات و تامین مواد اولیه به منظور رونق تولید این صنعت برگزار شد​ .

افسانه محرابی ایجاد شهرک‌های تخصصی کفش را یکی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه برشمرد و گفت: به منظور ساماندهی و متمرکز شدن واحد‌های تولیدی در این صنعت برای کاهش قیمت تمام شده با تجمیع برخی هزینه‌ها در دستور کار دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی قرار گرفت.
وی همچنین با تشریح وضعیت این صنعت و تاکید بر حفظ وضعیت موجود و رقابت سالم، اهمیت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات و تولید صادرات محور را، ​ از جمله موارد قابل توجه تولیدکنندگان در این صنعت توصیف کرد.
در ادامه این نشست گزارش‌های متعددی از روند این صنعت در استان‌ها اعلام شد که از پیشرفت مناسب احداث شهرک تخصصی کفش در استان آذربایجان شرقی و استان قم حکایت داشت.
همچنین اقدامات مناسبی که باید در راستای پیشرفت بهتر ایجاد این شهرک‌های تخصصی مورد توجه قرار گیرد دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
کمبود منابع مالی با بهره مناسب و ضرورت پیگیری‌ها و درخواست مساعدت‌های لازم جهت ارائه تسهیلات به منظور پیشرفت بهتر احداث شهرک‌های تخصصی و نیز پیگیری تامین سرمایه در گردش، ​ از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگروه بود.