چرم پالرمو پی ای ۳

چرم کیفی پی یو پالرمو پی ای آبی بسیار چرم خوبی است و مناسب برای تمامی کیف های چرمی می‌باشد. توجه داشته باشید که ساختار این چرم مصنوعی است  نیازی با ساختار طبیعی ندارد.

کد کالا : پالرمو پی ای ۳
تاریخ تولید : ۱۳۹۴
طاقه : ۴۰ متر
نوع : سی می پیو