اخبار و مقالات

حضور تهران دلتا در نمایشگاه کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم

ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم (قم شوز) در محل نمایشگاه بین المللی استان قم برگزار شد.

مجموعه تهران دلتا در ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم (قم شوز)  شرکت کرد و در 4 روز بیش از هزاران نفر از غرفه تهران دلتا بازدید کردند.

 

 


عناوین اخبار