حضور تهران دلتا در نمایشگاه کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم

تهران دلتا- قم شوز

ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم (قم شوز) در محل نمایشگاه بین المللی استان قم برگزار شد. مجموعه تهران دلتا در ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم (قم شوز)  شرکت کرد و در 4 روز بیش از هزاران نفر از غرفه تهران دلتا […]