اخبار و مقالات

تقدیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از تهران‌دلتا

انجمن صنایع پلیمر ایران به خاطرحضور محمدرضا داورپناه، رئيس هیات مدیره شرکت تهران دلتا در دوره چهارم هیات مدیره از او تقدیر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی تهران دلتا، دویست و سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزارشد. در این جلسه  از اعضای دوره چهارم هیات مدیره این انجمن با ارائه لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از محمدرضا داورپناه، رئیس هیات مدیره تهران دلتا نیز تقدیر شد.

داورپناه برای دومین دوره متوالی به عنوان عضو هیات مدیره در انجمن ملی پلیمر ایران حضور دارد.

 
عناوین اخبار