خط تولید چرم مصنوعی:
تولید چرم مصنوعی با دو روش انجام می‌گیرد: 1-ترانسفر کوتینگ 2-دایرکت کوتینگ

خط تولید چرم پارچه:
ابتدا پارچه خام تخت حلقوی موسوم به کتن به رنگرزی فرستاده شده تا به رنگ مورد نظرمبلمان و یا لباس رنگ آمیزی شود، سپس در کارخانه به کمک دستگاه خار و تیغ زنی و تثبیت حرارتی آماده می‌شود . این پارچه به واحد برنزیک منتقل و طرحدار می‌شود و سپس از واحد لمینت با پارچه حوله‌ای محصولی دو لایه به دست می‌آید. درمرحله نهائی این محصول به واحد طرح انتقال و به کمک دستگاه امباس طرح دار می‌شود و در نهایت کنترل کیفی و بسته بندی.

خط تولید زیره:
در این واحد قالب ابتداء پیش گرم شده و روی دستگاه قالب‌گیری نصب می‌شود . اطلاعات مربوط به قالب که شامل نوع مواد نسبت اختلاط پلی اول و ایزوسیانات‌، مقدار ریزشی مواد‌، نحوه ریزش مواد‌ و میزان رنگ مورد نیاز در کامپیوتر دستگاه ثبت سپس قالب‌گیری انجام می‌شود . مراحل بعدی عبارتند از دور‌گیری، شستشو، رنگ آمیزی، احتمالاً پولیش با دستگاه مخصوص و سپس کنترل کیفی و بسته بندی است.

تولید و فروش رزین:
تولید رزین‌های تک جزئی مورد مصرف در تولید چرم مصنوعی متشکل است از چند رزین پلی استر بعلاوه MDI وDMF که در یک پروسه 12 ساعته محصول نهائی اعم از کوتینگ wet و یا تاپ کوت تولید می‌شود.

خدمات رنگ:
رنگ‌ها برای مصارف متعدد آماده می‌شوند. روش تولید همه آنها متکی به اختلاط پودر رنگ با رزین ها و حلال‌های مناسب برای هر نوع نیاز متفاوت است، رنگ‌های تولیدی عبارتند از رنگ جهت افزودن به مواد پی یو کفشی، رنگ جهت پاشش بر روی زیره کفش، رنگ خمیری جهت چرم مصنوعی Pvc، رنگ خمیری جهت چرم مصنوعی Pu و جوهر برای پرینت سطح زیره که کلیه اقلام می‌بایستی قابلیت مقاومت سایشی- نوری را داشته باشند.