تجلیل از محمدرضا داورپناه به عنوان پیشکسوت عرصه تولید