حضور تهران دلتا در دهمین نمایشگاه کفش کیف چرم و صنایع وابسته