جایزه برندگان اولین مسابقه استعدادیابی دلتا اهدا شد